Trist farvel til viktige jobber

Nedleggelsen av det gamle Jernstøperiet er en del av en nådeløs omstilling i næringslivet.