Har det gått inflasjon i begrepet?

Om stadig nye doktorgrader som deles ut.