• Ny giv: Ordfører Hans Antonsen (med sykkel) Har store og gode visjoner for utvikling av Grimstad. FOTO: ARKIV

Byfornying på Sørlandet

Grimstad kommune planlegger ansiktsløfting.