Bevar Finnes prektige teatervegg!

I 36 år har nå Henrik Finnes vegg vært et markant innslag i vårt bybilde. Det er et fullverdig kunstverk, enestående i sitt slag, og ikke noe makkverk som historieløse ignoranter kan skalte og valte med som de vil.