Høyres regionale lederskap

Politisk lederskap omfatter et tilretteleggeransvar.