Vil Sørlandet Sykehus finne ut om folk lyver?

Sørlandet sykehus har i høst gjort en kartlegging av alkoholvaner blant innlagte pasienter på noen avdelinger.