Uendret styringsrente

Dagens rentenivå er usunt lavt.