Vennesla KrF og jordvern

Det er politikerne sm styrer og står ansvarlige for at bygda utvikles harmonisk.