Uholdbart for French

Norge bør øke presset ytterligere mot Kongos myndigheter.