Ikke stas å drive med politikk på Sørlandet?

Øverland etterlyser respekt for dem som vier sitt liv til politikken.