Innfør nivåinndeling i undervisningen

Innsender mener at dagens skoleelever må få bestemme over sin egen skolehverdag.