• flyplass8.jpg FOTO: ARKIV

Ikke NHOs oppgave å avvikle Arendalsregionen

Gullknapp vil ha mange ringvirkninger som en utredning ikke vil makte å hensynta.