• VIKTIG SKILLE: Et viktig skille mellom depresjon og demens er at depresjon kan inntre relativt raskt med nedstemthet, tristhet og tiltaksløshet, skriver artikkelforfatteren, mens en person med demens gjerne utvikler symptomene gradvis i løpet av måneder eller år. Bildet viser en "puslespill"-øvelse fra en demensavdeling ved et sykehjem i New York. FOTO: SCANPIX

Ingen tid å miste

TV-aksjonen 2013 er viet Nasjonalforeningen for folkehelse og temaet demens. Årets aksjon berører mange av oss på en eller annen måte; som pårørende, via jobben som helse— og omsorgsarbeider, eller via media og litteratur.