"Hvorfor KRLE"?

Det er viktig å forstå og respektere andres identitet og plass i samfunnet — i tillegg til sin egen.