2. verdenskrig og rettsoppgjøret

Kommentar til Knut Engelskjøns synspunktartikkel 7. juni