Hva er en kommuneplan til?

Uverdig av Birkenes kommune.