• MIKE - lørkom 310813 Vidar U.jpg

Gassing uten konsekvenser?

Norges nei til et angrep mot Syria uten FN-mandat er det enkleste svaret. Men ikke det riktige.