• VIDEREUTVIKLE: Hva skal til for å få flere til å videreutvikle eksisterende virksomheter, spør artikkelforfatterne. De mener at Høyre har de beste løsningene og at en ny regjering vil utløse større investeringslyst og nyskaping på Agder og utover i landet. FOTO: Sandvold, Ingrid

Næringsutvikling og fremtidstro!

Vi kjenner næringsstrukturen på Agder. Den er skapt med ryggen mot fjellet og blikket mot havet.