• JERNBANE: Artikkelforfatteren nevner jernbane som ett av 10 eksempler som det må satses på i klimakampen på Sørlandet. FOTO: SCANPIX

Miljø gir muligheter

Jeg har 10 eksempler på at klimakampen kan gi Sørlandet nye muligheter