Hva er meningen her?

Innlegget til Olsen avsluttes med feil.