Sats mer på forebygging

Så dere barnetogene 17. mai? Alle disse barna er i kontakt med en helsesøster flere ganger i livet