U21-EM i Israel

En merker at svertekampanjene mot Israel har intensivert seg.