• KVINNEKAMP: Artikkelforfatteren siterer Aasulv O. Bryggesaas kraftfulle innlegg i Stortinget den 14. juni 1907, da han argumenterte for stemmerett til kvinnene. Bildet viser fane tilhørende Flekkefjord Kvinnesagsforening (stiftet i 1893). Denne ble første gang ble brukt 17. mai 1899 og tilhører Vest-Agder-museet, Flekkefjord. FOTO: Arild Johannessen, Vest-Agder-museet

Den viktige arven etter en «ukjent» helt?

Tirsdag 11. juni feires hundreårsdagen for kvinners stemmerett. I den forbindelse publiserer vi en serie med kronikker skrevet av kvinner med tilknytning til Sørlandet.