God løsning

Jernbanetomta tåler høyhus bedre enn andre områder i Kvadraturens randsone.