• Hendelsene 22. juli 2011 og også nå på Valdresekspressen har synliggjort at vi har et politi som ikke svarer til forventningene, skriver artikkelforfatteren. Hva er så forventningene? FOTO: SCANPIX

En umulig oppgave

Stortinget skal i nær framtid ta stilling til hvilken utvikling politiet skal få.