• 1 lomheim faks.JPG

Språkleg forfall - kva med journalistane?

Sylfest Lomheim tar i språkspalta si i Klassekampen 7. januar opp utviklinga med svikt i kunnskapane om rettskriving og i evna til å uttrykke seg på godt norsk.