Kunnskap mot alkohol

Mange vil ha mindre alkoholbruk i samfunnet, men ingen vil gjera noko radikalt for å få mindre bruk.