En bande bløffmakere og løgnhalser

VINDPARKER: Når skal varsellysene begynne å blinke?