Si nei til oljeboring i Skagerak

Forvaltningsplanen har vært ute til høring uten at noen av ordførerne på Agder tok initiativ til å uttale seg om den.