Ledelse i skolen

Ledelsen av norske skoler er ikke god nok. Årsakene kan være mange. Det finnes eksempler på at lærere er blitt rektorer, fordi de har vist seg ubrukelige i klasserommet. Eller fordi de har lengst ansiennitet. Og skoleeiere har lagt for liten vekt på lederutvikling i skolen.