Pensjon for fremtiden

Våre fremtidige pensjoner er en av de største sakene Stortinget nå diskuterer. Vårt behov for forutsigbarhet tilsier at politikerne gjør en ekstra innsats for å bli enige om varige løsninger. Et pensjonssystem må overleve et regjeringsskifte.