Unik kjelde til kunnskap om fortida

Ei felles arkivdepottjeneste for alle kommunane i Vest-Agder og fylkeskommunen opnar i dag i Kristiansand.