Sykefraværet og regjeringen

Sykelønnsordningen er en av velferdsstatens juveler. Å tukle med den er å høste en storm som kan bli sterkere enn det vi til nå har sett.