Rektorrollen

Skolesjef Marie Føreland sliter med å rekruttere rektorer til skolen i Kristiansand.