Begrunnelsen er en blanding av økonomiske og behandlingsmessige argumenter, i tillegg til rykter om drapstrusler. Til det siste er å si at de som virkelig opplever sitt liv truet i disse dager, kameratene til Benjamin Hermansen, lever en ubeskyttet tilværelse på Holmlia i Oslo, langt fra Spanias sol.Barnevernet hevder at de har gode erfaringer med behandling av barnevernsklienter ved å ta dem med på utenlandsopphold. Men enten det gjelder nynazister eller andre som skal sosialiseres tilbake til et normalt liv, skal de sosialiseres tilbake til det norske samfunn — ikke det spanske.Og de økonomiske begrunnelsene sier mye om hvordan ressursbruken og -tenkningen er innenfor dagens barnevern. Spaniaoppholdet sammenliknes med et hytteopphold på skimetropolen Hovden til 13.000 kroner pr. uke. Vi vil tro at det er mulig å finne et adekvat tilhold i den norske fjellheimen til halve prisen. Og for den saks skyld kunne 17-åringens medsiktede, som sitter i fengselsceller, sikkert ha vært plassert i spanske eller tyrkiske fengsler for en brøkdel av døgnprisen i norske fengsler. Om man skulle legge barnevernets økonomiske logikk til grunn for norsk kriminalomsorg.