Når folk i Gaza trenger nødhjelp – til tross for at de har rike fiskeressurser og gode forhold for jordbruk - er det strukturene i verden som er feil. For å bekjempe fattigdommen må Israels okkupasjon opphøre, skriver artikkelforfatteren. Når folk i Gaza trenger nødhjelp – til tross for at de har rike fiskeressurser og gode forhold for jordbruk - er det strukturene i verden som er feil. For å bekjempe fattigdommen må Israels okkupasjon opphøre, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix

Verden er urettferdig