I Kristiansand bystyre fikk Ap's gruppeleder, Bjarne Ugland, seg endog til å si at man med et slikt salg «nasjonaliserte» kraftselskapet. Vi vil ikke se bort fra at salget fra Arbeiderpartiets side var motivert ut fra slike ideologiske overtoner.I denne uken kunngjorde næringsminister Ansgar Gabrielsen at regjeringen i løpet av våren vil fremme forslag til Stortinget om å delprivatisere Statkraft. Og han antyder at de mest nærliggende nye partnerne for Statkraft er utenlandske kraftselskaper.Husker vi ikke feil, var et av ankepunktene mot en fusjon mellom Agder Energi og Lyse Kraft at vi da også fikk et tysk energiselskap inn på eiersiden.Vi gad vite hva Bjarne Ugland nå mener om «nasjonaliseringen» av Agder Energi.