Vil Venstre avregulere finansmarknaden?

Det Solveig Nilsen (17. august) ikkje seier nok om, er at dette var ein debatt om finanskrisa og korleis vi skal hindre nye kriser.