Takk til Jørgen Kristiansen

Avisens leder i lørdagsnummeret er trist lesning.