Agderbyen – en fremtidsvisjon

Hvor er de visjonære politikerne? De som har mot til å se ut over egen valgperiode og samtidige budsjetter?