Et kraftsenter

Vi blir stadig mer mobile, også på arbeidsmarkedet.