• fn-flagg (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Grunn til å feire?

FN-dagen