Gledelig nyhet

Etter iherdig innsats fra hele Agderbenken og sykehusadministrasjonen har Sørlandet sykehus nå blitt tildelt fem legestillinger som har stått på vent. Legestillinger det er stort behov for på sykehuset.