På rett vei

Politikerne bør huske på at grunnen til at vi sliter med dagens veinett, er at det ble basert på tidligere tiders "realistiske" trafikkprognoser.