Fri rettshjelp

Ordningen med fri rettshjelp ble innført for 119 år siden, den gang så man behovet for å ivareta rettsikkerheten for de svakeste i samfunnet.