Tok kirken sorgens rom?

Kirken vil ikke «annektere» sorgen, men tilbyr sitt nærvær. Slik har det alltid vært. Men Den norske kirke er ikke alene aktør på dette feltet. Også representanter for andre religioner og livssyn fins med i bildet. Og sorgens steder er mange.