Troverdig fremgangsmåte i Kvinesdal

SAE Vind har i hele prosessen forholdt seg til vanlige lover og regler, og har sammen med Kvinesdal kommune kommet frem til avtaler som er i henhold til vanlig etisk god standard.