Fylkesinnspurten

Den nest beste løsningen vil være å la de kommunene som vil bytte fylke, få gjøre det.