• RASERT: Elkemansatt Sten Yngve Larsen viser fram hvordan en hyttenabo har rasert skogen i Hummerviga i Søgne. FOTO: Lars Hoen

Skjærgårdens tømmerhuggere