Legeregulering

Landets fire helseregioner har sammen sendt brev til helseministeren der de krever at den nasjonale ordningen for tildeling av faste legestillinger opphører.